Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно“ в имот с идентификатор 44416.2.219, с.Лъжница, местнос

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм. и доп ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно
предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно в имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград.“ с Възложител: Мохарем Мохарем Хаджи.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.


Дата на обвяване: 14.10.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 11111.pdf (1.6 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.