Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45, местност „Горила“ с Възложител: „Интерпред партнер“ АД

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45, местност „Горила“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.“
с Възложител: „Интерпред партнер“ АД

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.Дата на обвяване: 05.10.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - CCF_000004.pdf (611.4 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.