Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 90

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за производство на фураж от зърнени храни, система за хидропонно покълване на житни култури, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия до 90 киловата, разположена на покрива на изградена сграда за отглеждане на животни и автоматизация на процесите по доене и управление на стадото в съществуваща кравеферма за отглеждане на млекодайни крави в поземлен имот с идентификатори 44416.2.219 (стар №002219), местност “Граматиковица“ и имоти с идентификатори 44416.2.53, 44416.2.54, 44416.2.55, 44416.2.81 и 44416.2.51, местност „Долна бара“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“
с Възложител: Мохарем Мохарем Хаджи
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 18.08.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - CCF_18_08_2021.pdf (2.22 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.