Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа и складове в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм. и доп. ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно
предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа и складове в поземлен имот с идентификатор 02600.1.77 по
одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград„
, с Възложител: „Екоенерджи Груп“ООД
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.


Дата на обвяване: 27.07.2021 годПоследна редакция от 2021-07-28 16:51.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45821072715370.pdf (6.46 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.