Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за подбор на специалисти по проект BG05M9ОP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020

Публикувано от Администратор 
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за подбор на специалисти по проект BG05M9ОP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ
Прикачени файлове:
отвори | свали - dopusnati sabesedvane 2.056n.doc (270 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.