Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТ BG05M9ОP001-2.056-0013 „ПОДКРЕПЯЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Публикувано от Администратор 
Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, по процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА


Подбор на персонал за следните длъжности по ОП РЧР:

1. Управител, социални услуги в общността – 1 щ. бр.;
2. Социален работник – 1 щ. бр.;
3. Консултант, подкрепена заетост – 1 щ. бр.;
4. Образователен медиатор - щ. бр.;
5. Медицинска сестра – 1 щ. бр.;
Прикачени файлове:
отвори | свали - obiava 2.056.doc (298 KB)
отвори | свали - Pril.1-zaiavlenie obrazec 2.056.doc (270 KB)
отвори | свали - Pril.2-CV obrazec 2.056.doc (289.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.