Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 бр. животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6,

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 бр. животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6, местност „Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград„ , с възложител „Ферма Меркез“ ООД.

Инвестиционното предложение е поставено на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на адрес ул.„Царица Йоанна“ № 2, гр. Гоце Делчев.
Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок от датата на обявяване до Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - PDF_04.06.2021-min (1)_1-25.pdf (5.84 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.