Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Публикувано от Администратор 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Процедура: BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“Във връзка с изпълнение на проект № BG05FMOP001-5.001-0208 „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Гоце Делчев”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година /ОПХ ФЕПНЛ/, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ОБЯВЯВА


Подбор на кандидат-потребители за подпомагане с топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Гоце Делчев.

Допустими потребители:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Одобрените потребители ще получават топъл обяд в размер на 2.70 лв. на лице на ден (само в работни дни). Топлият обяд ще включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Кандидат-потребителите подават следните документи:
1. Заявление-декларация (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);
4. Медицински документ за здравословно състояние (копие) ако е приложимо;
5. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (за справка);
6. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител, ако е приложимо (за справка);

Лицата поставени под карантина, могат да заявят желание за включване в проекта, директно на телефон 0884 50 30 68.

Образци на Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация са публикувани на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2
Прикачени файлове:
отвори | свали - PRILOJENIE 2-ZAQVLENIE-DEKLARACIA COVID 19.doc (71 KB)
отвори | свали - PRILOJENIE 20 - DEKLARACIQ SAGLACIE.doc (33.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.