Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обявление за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Публикувано от Администратор 
Община Гоце Делчев в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А,


че от 04.02.2021 г. стартира прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
1. Заявление-декларация /по образец/;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
4. Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги става от 04.02.2021 г. в Информационния център, в сградата на Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по тел. 0888 00 60 80 (вътр. 1173) или на e-mail: oba@gocenet.net


За допълнителна информация тел. 0888 00 60 80 (вътр. 1173).
Прикачени файлове:
отвори | свали - zayavlenie-deklaracia potrebitel.doc (55.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.