На основание чл. 4, ал. 2 (изм. и доп. ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за
„Промяна на инвестиционните намерения за преотреден имот – ПИ №114011, местност „Долна шипка“, землище на с. Мосомище, Община Гоце Делчев, Област Благоевград, като от „временен склад за съхранение на зърно“ се промени във „временен склад
за съхранение на силаж“, като устройствените показатели не се променят и остават – Пп,КК мах.15 метра, Пз-мах-80%,Пзоз-мин.20%,Кинт-2.5 мах. Възложител: БКС ЕООД

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45820031212030.pdf (303.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.