Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп, считано от 30.10.2019 г., до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-323/29.10.2019г. с Възложител: Управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград по изменение на Разрешително № 41510542/19.12.2016 г., издадено от Директора

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 75 и във връзка с чл. 62а, ал.2 от Закона за водите*, *Община Гоце Делчев, осигурява 14-дневен обществен достъп, считано от 30.10.2019 г., до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-323/29.10.2019г. с Възложител: Управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград по изменение на Разрешително № 41510542/19.12.2016 г., издадено от Директора на БД „ЗБР“ за водовземане от подземни води.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение
се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до
Директора на Басейнова Дирекция "Западнобеломорски район" – Благоевград и
кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - vik_compressed.pdf (266.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.