Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за подбор на социален работник за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0036-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съф

Публикувано от Администратор 
СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за подбор на социален работник за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0036-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ


1. Списък на допуснатите до интервю кандидати

№ Име, презиме и фамилия на кандидата Дата Час
1. Мария Миткова Чакмакова 31.07.2019 г. 13:00 ч.

2. Списък на недопуснатите до интервю кандидати

№ Име, презиме, фамилия Основания за недопускане
1. Кина Кръстева Зайкова Образованието и професионалният опит на кандидата не отговарят на изискванията за заемане на длъжността.


Интервю с допуснатия кандидат ще се проведe на 31.07.2019 г. в гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, Общинска администрация, стая № 303.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 3_spisak dopusnati intervu PG-K2.doc (158.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.