Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Изработване на проект за Общ устройствен план за територията на Община Гоце Делчев, обхващащ всички населени места в общината и землищата й.

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 12/20.11.2013 г.

Община Гоце Делчев на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №288 от протокол № 24/31.10.2013 г., Общински съвет гр. Гоце Делчев дава съгласие за:
1.Изработване на проект за Общ устройствен план за територията на Община Гоце Делчев, обхващащ всички населени места в общината и землищата й.
2.Одобрява задание по чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за общ устройствен план за територията на Общината обхващащ всички населени места в общината и землищата й.
3.Възлага на Кмета на Общината да предприеме последващи действия за възлагането и изработването на проект за общ устройствен план за територията на Общината обхващащ всички населени места в общината и землищата й.
Съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.