Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I-2480 от кв. 101, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Със Заповед №789/07.11.2017г. е одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I-2480 от кв. 101, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, а по одобрена кадастрална карта – поземлен имот с идентификатор 17395.501.6535, с който имота се отрежда за „жилища, търговски обекти, офиси, подземен паркинг и автомивка“.
Определена устройствена зона е „Жс“ с параметри: височина на застрояване до 12 м; максимална плътност на застрояване до 65%; максимална стойност на Кинт до 2,0; Позел минимум 35%.
Изработеният ПУП-ПЗ се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.128 от ЗУТ в 14 – дневен срок чрез кмета на общината, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така предложения проект за ПУП.
Прикачени файлове:
отвори | свали - img20171130_11202302.pdf (2.46 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.