Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подробен устройствен план – план за застрояване, с който УПИ VII-842 от кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев се отрежда за „дентална клиника“

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщаваме Ви, че е изработен Подробен устройствен план – план за застрояване, с който УПИ VII-842 от кв.136 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев се отрежда за „дентална клиника“.
Устройствена зона „Оо“ с показатели: височина на застрояване до 10 м; максимална плътност на застрояване до 60%; максимална стойност на Кинт - 2,0; Позел - 40%.
Изработеният ПУП-ПЗ се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.128 от ЗУТ в 14 – дневен срок чрез кмета на общината, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така предложения проект за ПУП.
Прикачени файлове:
отвори | свали - 26_015.pdf (165.6 KB)
отвори | свали - img20171102_09510260.pdf (767.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.