Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план, с който се предвижда надстрояване на съществуващото 2МЖ в УПИ VI-1732 от кв.34 по плана на гр. Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че е изработен Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план, с който се предвижда надстрояване на съществуващото 2МЖ в УПИ VI-1732 от кв.34 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, с един етаж и таван и пристрояване към дъното на имота на три етажа и таван.
Отреждането на имота не се променя.
Устройствените показатели: височина на застрояване до 10,00 м; максимална плътност на застрояване до 50%; максимална стойност на Кинт до 1,2; Позел минимум 40%.
Изработеният ПУП-ПЗ се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна” №2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.128 от ЗУТ в 14 – дневен срок чрез кмета на общината, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така предложения проект за ПУП.
Прикачени файлове:
отвори | свали - img20170830_10171438.pdf (1.96 MB)
отвори | свали - img20170830_10175199.pdf (665.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.