Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Подробен устройствен план – план за регулация, с който се предвижда изменение на уличната регулация по улица с о.т.142-о.т.171-о.т.140 от кв.44 по плана на с. Брезница

Публикувано от Администратор 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Гоце Делчев съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – план за регулация, с който се предвижда изменение на уличната регулация по улица с о.т.142-о.т.171-о.т.140 от кв.44 по плана на с. Брезница, общ. Гоце Делчев, като част от квартала бъде приобщена към уличната мрежа на с. Брезница, общ. Гоце Делчев.
Изработеният ПУП-ПР се намира в общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул.“Царица Йоанна”№2, ет.1, стая 104 и може да се разглежда от заинтересованите лица.
На основание чл.128 от ЗУТ в 14 – дневен срок чрез кмета на общината, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така предложения проект за ПУП.

Гл. спец. Секретар ”ОбЕС” : /инж. Ани Мирчева/Последна редакция от 2017-07-14 17:15.
Прикачени файлове:
отвори | свали - img20170714_16310459.jpg (289.1 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.