Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 114011, местност „Долна шипка”, землище на с. Мусомища

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Гоце Делчев на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение 152 по протокол №10/26.05.2016 г., Общински съвет гр. Гоце Делчев разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението на земеделски имот - „нива“ с номер 114011, местност „Долна шипка”, землище на с. Мусомища, за строителство на «временен склад за съхранение на зърно ».
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.