Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2023 Г.

Публикувано от Администратор 
ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА 2023 г.
по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите1. Проведени обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт.
През 2023 г. община Гоце Делчев проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Специализиран превоз на деца и ученици на територията на община Гоце Делчев“ по дванадесет обособени позиции.
Превозът на деца и ученици се извършва на основание член 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 19, т. 8 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагане на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози на нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
Срокът на договорите е от 1.09.2023 г. до 30.06.2024 г.
Уникален номер на поръчката в Регистър на обществените поръчки: 00098-2023-0022.

1.1. Договор № 129/ 13.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 1.
Превозвач: ЕТ „АГБ – Ангел Баталов“, гр. Гоце Делчев, ЕИК: 203292412
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Борово-с. Баничан и обратно за превоз на деца в задължителна предучилищна възраст, посещаващи целодневните детски заведения на територията на гр. Гоце Делчев.

1.2. Договор № 130/ 13.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 2.
Превозвач: ЕТ „АГБ – Ангел Баталов“, гр. Гоце Делчев, ЕИК: 203292412
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Господинци и обратно за превоз на деца в задължителна предучилищна възраст, посещаващи целодневните детски заведения на територията на гр. Гоце Делчев.

1.3. Договор № 131/ 13.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 3.
Превозвач: ЕТ „АГБ – Ангел Баталов“, гр. Гоце Делчев, ЕИК: 203292412
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Господинци и обратно за превоз на деца в задължителна предучилищна възраст, посещаващи целодневните детски заведения на територията на гр. Гоце Делчев.


1.4. Договор № 123/ 09.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 4.
Превозвач: ЕТ „Вели Транс – Венелин Хаджиев“, с. Господинци, ЕИК: 202688070
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Господинци и обратно за превоз на ученици до училища в гр. Гоце Делчев.

1.5. Договор № 121/ 05.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 5.
Превозвач: „Деси 2013“ ЕООД, с.Горно Дряново, ЕИК: 201039353
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Горно Дряново-с. Лещен и обратно за превоз на ученици до училища в гр.Гоце Делчев.

1.6. Договор № 127/ 13.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 6.
Превозвач: „КАР-ТРАНС ГД“ ООД, гр. Гоце Делчев, ЕИК: 201039353
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Ново Лески- с. Копривлен-с. Садово-гр. Хаджидимово-с. Петрелик и обратно за превоз на ученици до училища в гр. Гоце Делчев.

1.7. Договор № 128/ 13.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 7.
Превозвач: „КАР-ТРАНС ГД“ ООД, гр. Гоце Делчев, ЕИК: 201039353
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Ново Лески- с. Копривлен-с. Садово-гр. Хаджидимово и обратно за превоз на ученици до училища в гр. Гоце Делчев.

1.8. Договор № 122/ 09.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 9.
Превозвач: „Исмет Ролев-65Е ЕООД, с. Дебрен, ЕИК: 205621002
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Дебрен и обратно за превоз на ученици до училища в гр. Гоце Делчев.

1.9. Договор № 137/ 26.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0031, Обособена позиция № 10.
Превозвач: „Бижака 69“, с. Рибново, община Гърмен, ЕИК: 204698145
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Рибново-с. Осиково-с. Скребатно и обратно.

1.10. Договор № 120/ 05.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 11.
Превозвач: „Беси 93“ ЕООД, с.Сатовча, ЕИК: 205016779
Маршрут: гр. Гоце Делчев-с. Жижево-с. Кочан-с. Сатовча-с. Плетена-с. Долен-с. Крибул-с.Крушево-с. Долно Дряново и обратно за превоз на ученици до училища в гр. Гоце Делчев.

1.11. Договор № 119/ 05.10.2023 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици” на територията на община Гоце Делчев, 00098-2023-0022, Обособена позиция № 12.
Превозвач: ЕТ „Харалампи Станчев-Хари-Мария Станчева“ гр.Гоце Делчев, ЕИК: 201039353
Маршрут: гр. Гоце Делчев - с.Любча - с.Бръщен - с.Црънча - с.Барутин - гр.Доспат и обратно за превоз на ученици до училища в гр. Гоце Делчев.


2. Действащи договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт (съгласно чл. 71, т. 2 от Наредбата) през 2023 г.

2.1.Договор №27/02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция №1.
Превозвач: „КАР-ТРАНС ГД“ ООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 201039353.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – София, Маршрутно разписание № 1601
Гоце Делчев – Хаджидимово, Маршрутно разписание № 04103
Гоце Делчев – Хаджидимово, Маршрутно разписание № 04104
Гоце Делчев – Петрелик, Маршрутно разписание № 04101
Гоце Делчев – Петрелик, Маршрутно разписание № 04102
Гоце Делчев – Петрелик, Маршрутно разписание № 04103

2.2. Договор № 28 и № 29/ 02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 2 и № 6
Превозвач: „ПОПОВ-ГМ“ ЕООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 200881708.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – София, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1401
Гоце Делчев – София МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1401
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04101;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04102;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04103;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04104;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04105;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04106;
Гоце Делчев – Пловдив, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1101

2.3. Договор № 37/ 15.06.2020 г. и № 42/ 20.07.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 3 и № 9
Превозвач: „ХАРАЛАМПИ СТАНЧЕВ-ХАРИ-МАРИЯ СТАНЧЕВА“ ЕООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 101607399.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – София, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1301
Гоце Делчев – Балдево МР № 04101;
Гоце Делчев – Балдево МР № 04102;
Гоце Делчев – Балдево МР № 04103;
Гоце Делчев – Балдево МР № 04104.
Градска автобусна линия № 1-с. Борово, МР час на тръгване: 07.00 ч., 08.00 ч., 09.00 ч., 10.00 ч., 11.00 ч., 14.00 ч., 15.00 ч., 16.00 ч., 17.00 ч., 18.00 ч., 19.00 ч.- час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 06.30 ч., 07.10 ч., 07.30 ч., 09.50 ч., 12.40 ч., 13.55 ч., 14.50 ч., 16.10 ч., 16.50 ч., 17.30 ч., 18.10 ч.

2.4. Договори № 33 и № 34/ 10.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 4 и № 5
Превозвач: „ВИВЕЛ-В.В.“ ЕООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 201676026.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – София, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1103
Гоце Делчев – София МР № 1201
Гоце Делчев – Ваклиново МР № 04101
Гоце Делчев – Ваклиново МР № 04102
Гоце Делчев – Ваклиново МР № 04103
Гоце Делчев – Ваклиново МР № 04104

2.5. Договор № 35/ 10.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 7
Превозвач: „МОМИНА КУЛА“ ООД с.Буково, ЕИК: 200192691.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – Благоевград, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04102
гр. Гоце Делчев – с. Буково и обратно, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.00 ч., 12.30 ч., 14.20 ч., 17.30 ч., 19.30 ч.

2.6. Договор № 31/ 02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 8
Превозвач: „ИБО ТРАНС“ ООД с.Корница, ЕИК: 203591941.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – Благоевград, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04103
гр. Гоце Делчев – с. Корница и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.00 ч., 12.30 ч., 14.20 ч., 17.10 ч., 18.00 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Корница и обратно, МР празнично-събота и неделя, час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 08.00 ч., 12.30 ч., 17.30 ч.

2.7. Договор № 30/ 02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 10
Превозвач: „БУКОВЯН“ ЕООД с.Брезница, ЕИК: 201266988.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно, МР празнично – събота и неделя, час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.30 ч., 12.30 ч. и 17.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 18.40 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 17.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 16.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев:14.20 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 12.50 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 11.40 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 10.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.55 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 06.50 ч.


2.8. Договор № 32/ 02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 11
Превозвач: ЕТ „ЛАЗАР ЛЯСКОВ-БОЖИДАР ЛЯСКОВ с.Мосомище, ЕИК: 202148206, Пререгистриран по ДДС с наименование „ЛЯСКОВ-77“ ЕООД.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Градска автобусна линия № 2 - с. Мосомище, МР час на тръгване: 07.00 ч., 12.00 ч.-час на тръгване: 06.55 ч.,08.00 ч.,09.00 ч.,10.00 ч.,11.00 ч.,12.00 ч.,13.00 ч.,14.00 ч.,15.00 ч.,16.00 ч.,17.00 ч.,18.00 ч.,19.00 ч.

2.9. Договор № 36/ 12.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 12
Превозвач: „ШАБАН АШИРКОВ с. Лъжница, ЕИК: 101081134.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:
гр. Гоце Делчев – с. Лъжница и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 06.50 ч. 07.20 ч., 12.10 ч., 14.15 ч., 17.30 ч.

2.10. Договор № 55/ 13.06.2020 г.
Договорът е сключен на основание чл.20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки за срок от 10 години.
Превозвач: „МАР-ТО АМ“ ООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 205402688.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:
гр. Гоце Делчев – с. Делчево и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Попови ливади и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 08.00 ч. гр. Гоце Делчев – с. Попови ливади и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 17.00 ч.

3.Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива превози /съгласно чл. 71, т. 3 от Наредбата/

3.1. Общо размер компенсации и субсидии:
3.1.1. Компенсации за безплатен превоз на ученици по чл. 19, т. 8 от ЗАП: 648 621,27 лв.
3.1.2. Компенсации за безплатни / намалени цени пътувания – 65 257,06 лв.
3.2. Размер компенсации, изплатени на превозвачи:
3.2.1. КАР ТРАНС ГД ООД – 53 646,56 лв.
3.2.2. ЕТ ХАРАЛАМПИ СТАНЧЕВ-ХАРИ-МАРИЯ СТАНЧЕВА – 69 085,16 лв.
3.2.3.МОМИНА КУЛА ООД – 58 881,92 лв.
3.2.4. ИБО ТРАНС ООД – 33 250,56 лв.
3.2.5. БУКОВЯН ЕООД – 15 035,08 лв.
3.2.6. ЕТ ШАБАН АШИРКОВ – 45 509,92 лв.
3.2.7. МАР-ТО АМ ООД – 46 212,77 лв.
3.2.8. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 20 880,00 лв.
3.2.9. ПОПОВ ГМ ЕООД – 52 498,11 лв.
3.2.10. ЕТ АГБ-АНГЕЛ БАТАЛОВ – 44 856,04 лв.
3.2.11. ДОСПАТ ТРАНС 2018 ЕООД – 13 933,20 лв.
3.2.12. ТРАНС-БЕБО ЕООД – 28 664,60 лв.
3.2.13. ЕТ БЕСИ-ЦАНКО ПИЛЬОЕВ – 76 380,80 лв.
3.2.14. ЕТ ИСМЕТ РОЛЕВ – 37 620,04 лв.
3.2.15. ДЕСИ-2013 ЕООД –32 233,96 лв.
3.2.16. БИЖАКА 69 ЕООД – 7 170,68
3.2.17. ЕТ ВЕЛИТРАНС-ВЕНЕЛИН ХАДЖИЕВ – 18 148,03 лв.
3.2.18. ЛЯСКОВ-77 ЕООД – 43 130,90 лв.
3.2.19. ПГ по МСС – 16 740,00 лв.
3.3. Размер субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградски и междуселищния транспорт – 66 696,00 лв.Последна редакция от 2024-03-25 13:34.
Прикачени файлове:
отвори | свали - ОТЧЕТ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА-2023.pdf (210.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.