Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до съобщение за публично обявяване относно заявление с вх. № РР-17-28/05.05.2023 г. с Възложител: кмета на Община Гоце Делчев за откриване процедура за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води чрез

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 62, ал. 3 Закона за водите, община Гоце Делчев, осигурява 14 дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване относно заявление с вх. № РР-17-28/05.05.2023 г. с Възложител: кмета на Община Гоце Делчев за откриване процедура за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 41590097/10.05.2012г.
Становища, констатации, мнения и възражения, за условия се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 17.08.2023 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - съобщение ГП.pdf (158.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.