Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 22.06.2023г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. ВАНЯ КРЪСТЕВА КЮЛЕВА , изготвен АУЗД №147,148/06.06.2022г.
2. „ФОТОЛИВОС ТРАНС“ ЕООД, изготвен АУЗД №299,230/27.10.2022г.
3. „АЛКИ ТРАНС“ ЕООД, изготвен АУЗД № 308-310/01.11.2022г.
4. „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, изготвен АУЗД347,348/07.11.202
5.“ЗЕЛЕН БОР 2010“ ЕООД, изготвен АУЗД№370/10.11.2022г.;
6. „ДЕЛТА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД, изготвен АУЗД №381,382/11.11.2022г.
7. „АС 05“ ЕООД, изготвен АУЗД №396/17.11.2022г.
8. „НИК – ЕНЕРЖИ -87“ ЕООД, изготвен АУЗД № 408/22.11.2022г.
9. „М ФОРМА“ ЕООД ГЪРМЕН, изготвен АУЗД №413/23.11.2022г.;
10.“ФОРМЕЛА – МОТЪР“ ООД, изготвен АУЗД №415/24.11.2022г.
11.“БОРО ТРАВЕЛ – 99“ ЕООД, изготвен АУЗД №416/24.11.2022г.
12.“ЕУРОМИТ“ ООД, изготвен АУЗД № 442/02.12.2022г.
13. „БЕЖАВУ“ ООД, изготвен АУЗД № 441/02.12.2022г.;
14.ИГНАТ СЕРГЕЕВ КАПТИЕВ, изготвен АУЗД №233,234/16.08.2022г.;
15.АНГЕЛ СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ, изготвен АУЗД №265/24.08.2022г.;
16.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ,изготвен АУЗД№ 266/24.08.2022 г./;
17.АХМЕД АХМЕД АМИД,изготвен АУЗД № 268/24.08.2021г./;
18. ИСА ШАБАН КАДИ, изготвен АУЗД № 271/24.08.2022г./;
19. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧЕТРАФИЛОВА, изготвен АУЗД № 272/25.08.2022г./;

Съобщението е поставено на: 22.06.2023г.

Подписи: 1.Петър Гемеджиев Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2.Снежана Илиева Голешова Гл.специалист МДТ…….
/име и длъжност/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.