Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕМА "ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г."

Публикувано от Администратор 
На 22.03.2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ) подписа договор № РД-50-71 за предоставяне на финансова помощ по проект „Подготовка на СНЦ "Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово" за програмен период 2023 - 2027 година“. Финансирането е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Pokana(G.Delchev) - финал.doc (319.5 KB)
отвори | свали - График за провеждане на информационни събтия.pdf (685.9 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.