Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Протокол по чл. 37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Публикувано от Администратор 
На основание чл.37и, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.
Настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от публикуването му пред Районен съд гр. Гоце Делчев. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Протокол по чл. 37и от ЗСПЗЗ.pdf (642.6 KB)
отвори | свали - Приложение № 1.xlsx (13.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.