Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 12.04.2023г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. ЮРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ОВЧАРЕНКО , изготвен АУЗД № 964/10.09.2021г./;
2. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАГУРЕВ, изготвен АУЗД № 959/10.09.2021г./;
3. ВАСИЛКА АСПАРУХОВА ЯЧКОВА, изготвен АУЗД № 946/08.09.2021 г./;
4. ‘‘АНДИ – МХ“ ЕООД, изготвен АУЗД№ 1170 - 1172/25.10.2021г./;
5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУЩАНОВ, изготвен АУЗД № 1117 - 1120/15.10.2021г./;
6. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ НАЗЛИЕВ, изготвен АУЗД № 1087/28.09.2021г./;
7. СТОЯН АНДОНОВ МАРДОВ, изготвен АУЗД № 1249 ,1250/26.11.2021г./;
8. МАРИЯ МИХАЙЛОВА МАНГАЛОВА,изготвен АУЗД № 1251 - 1253/26.11.2021г./;
9. ИЛИЯ МИХАЙЛОВ БУТРАКОВ, изготвен АУЗД № 1254 ,1255/26.11.2021г./;
10. „ПИК КОМЕРС 3“ ООД, изготвен АУЗД № 1174/26.10.2021г./;
11. „ЛАЗАРИДИС ТРАНС 2011“ ЕООД, изготвен АУЗД № 1187,1188/28.10.2021г./;
12. СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ, изготвен АУЗД № 926/02.09.2021г./;
13. АЛБЕНА СТЕФАНОВА КОПРИВЛЕНСКА, изготвен АУЗД № 1085/28.09.2021г/.;
14. „ТЕХНИКЪЛ ИНДЪСТРИ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 1166,1167/22.10.2021г/.;
15. „ГЛОБАЛ МАШИНС“ ЕООД, изготвен АУЗД № 1165/22.10.2021г/.;
16.“САЛОНИКА ТРАВЕЛ“ЕООД,изготвен АУЗД№ 1161/22.10.2021 г./;
17.“ИНТЕРТЕКС ГРУП“,изготвен,АУЗД № 1180/27.10.2021г./;
18. МАЯ КРУМОВА ИВАНОВА, изготвен АУЗД № 933/02.09.2021г./;
19. ФОРТОС ПАНАГИС ИЛИАС, изготвен АУЗД № 1064/24.09.2021г./;
20.“ЙОАНИС МИХАЛАКИС-ТРАНС“ЕООД, изготвен АУЗД № 1177,1178/27.10.2021г/.;
21.“ЙОАННИС ГЕОРГОГЛУ“ЕООД, изготвен АУЗД№ 1168/22.10.2021 г./ ;
22. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ МАНЕВ, изготвен АУЗД№ 1086/28.09.2021 г/;
23“ОНИКС -РН“ЕООД, изготвен АУЗД№ 1256 - 1258/01.12.2021 г./;

Съобщението е поставено на: 12.04.2023г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.