Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110161/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕ

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 62а, ал.3 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-16-83/29.12.2022г., коригирано с вх. № РР-63-83(4)/17.03.2023г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за
продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110161/10.01.2017г. за експлоатация на „ Канализационна система на гр. Гоце Делчев“, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Всички заинтересовани лица в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да възразят срещу издаването на разрешителното или внесат предложения с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.


Възраженията и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" –гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.
Прикачени файлове:
отвори | свали - съобщение Гоце Делчев.pdf (188.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.