Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №43110164/10.01.2017Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С.

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 62а, ал.3 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп до съобщение за публично обявяване на заявление с вх.№ РР-16-79/29.12.2022г., коригирано с вх. № РР-63-79(6)/16.03.2023г. с Възложител: община Гоце Делчев, за откриване на процедура за
изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110164/10.01.2017г. за експлоатация на „ Канализационна система на с. Борово“, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Всички заинтересовани лица в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите и да възразят срещу издаването на разрешителното или внесат предложения с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.


Възраженията и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" –гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.
Прикачени файлове:
отвори | свали - съобщение Борово.pdf (138.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.