Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСАЦИИ И СУБСИДИИ ПО ПРЕВОЗВАЧИ ЗА 2022 Г.

Публикувано от Администратор 
ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА 2022 г.
по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите1. През 2022г. в Община Гоце Делчев не са обявявани и провеждани процедури и няма сключени договори за възлагане на обществени услуги за пътнически превози с автомобилен транспорт.

2. Действащи договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт (съгласно чл. 71, т. 2 от Наредбата) през 2022 г.

2.1.Договор №27/02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция №1.
Превозвач: „КАР-ТРАНС ГД“ ООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 201039353.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – София, Маршрутно разписание № 1601
Гоце Делчев – Хаджидимово, Маршрутно разписание № 04103
Гоце Делчев – Хаджидимово, Маршрутно разписание № 04104
Гоце Делчев – Петрелик, Маршрутно разписание № 04101
Гоце Делчев – Петрелик, Маршрутно разписание № 04102
Гоце Делчев – Петрелик, Маршрутно разписание № 04103

2.2. Договор № 28 и № 29/ 02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 2 и № 6
Превозвач: „ПОПОВ-ГМ“ ЕООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 200881708.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – София, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1401
Гоце Делчев – София МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1401
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04101;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04102;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04103;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04104;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04105;
Гоце Делчев – Огняновски бани, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04106;
Гоце Делчев – Пловдив, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1101

2.3. Договор № 37/ 15.06.2020 г. и № 42/ 20.07.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 3 и № 9
Превозвач: „ХАРАЛАМПИ СТАНЧЕВ-ХАРИ-МАРИЯ СТАНЧЕВА“ ЕООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 101607399.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – София, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1301
Гоце Делчев – Балдево МР № 04101;
Гоце Делчев – Балдево МР № 04102;
Гоце Делчев – Балдево МР № 04103;
Гоце Делчев – Балдево МР № 04104.
Градска автобусна линия № 1-с. Борово, МР час на тръгване: 07.00 ч., 08.00 ч., 09.00 ч., 10.00 ч., 11.00 ч., 14.00 ч., 15.00 ч., 16.00 ч., 17.00 ч., 18.00 ч., 19.00 ч.- час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 06.30 ч., 07.10 ч., 07.30 ч., 09.50 ч., 12.40 ч., 13.55 ч., 14.50 ч., 16.10 ч., 16.50 ч., 17.30 ч., 18.10 ч.

2.4. Договори № 33 и № 34/ 10.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 4 и № 5
Превозвач: „ВИВЕЛ-В.В.“ ЕООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 201676026.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – София, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1103
Гоце Делчев – София МР № 1201
Гоце Делчев – Ваклиново МР № 04101
Гоце Делчев – Ваклиново МР № 04102
Гоце Делчев – Ваклиново МР № 04103
Гоце Делчев – Ваклиново МР № 04104

2.5. Договор № 35/ 10.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 7
Превозвач: „МОМИНА КУЛА“ ООД с.Буково, ЕИК: 200192691.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – Благоевград, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04102
гр. Гоце Делчев – с. Буково и обратно, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.00 ч., 12.30 ч., 14.20 ч., 17.30 ч., 19.30 ч.

2.6. Договор № 31/ 02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 8
Превозвач: „ИБО ТРАНС“ ООД с.Корница, ЕИК: 203591941.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Гоце Делчев – Благоевград, МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 04103
гр. Гоце Делчев – с. Корница и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.00 ч., 12.30 ч., 14.20 ч., 17.10 ч., 18.00 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Корница и обратно, МР празнично-събота и неделя, час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 08.00 ч., 12.30 ч., 17.30 ч.

2.7. Договор № 30/ 02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 10
Превозвач: „БУКОВЯН“ ЕООД с.Брезница, ЕИК: 201266988.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно, МР празнично – събота и неделя, час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.30 ч., 12.30 ч. и 17.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 18.40 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 17.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 16.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев:14.20 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 12.50 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 11.40 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 10.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.55 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Брезница и обратно/без събота и неделя/, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 06.50 ч.


2.8. Договор № 32/ 02.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 11
Превозвач: ЕТ „ЛАЗАР ЛЯСКОВ-БОЖИДАР ЛЯСКОВ с.Мосомище, ЕИК: 202148206, Пререгистриран по ДДС с наименование „ЛЯСКОВ-77“ ЕООД.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:

Градска автобусна линия № 2 - с. Мосомище, МР час на тръгване: 07.00 ч., 12.00 ч.-час на тръгване: 06.55 ч.,08.00 ч.,09.00 ч.,10.00 ч.,11.00 ч.,12.00 ч.,13.00 ч.,14.00 ч.,15.00 ч.,16.00 ч.,17.00 ч.,18.00 ч.,19.00 ч.

2.9. Договор № 36/ 12.06.2020 г.
Договорът е сключен по проведена обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси по автобусни линии от утвърдената общинска, областна и републиканска транспортна схема на община Гоце Делчев”, 00098-2019-0022, Обособена позиция № 12
Превозвач: „ШАБАН АШИРКОВ с.Лъжница, ЕИК: 101081134.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:
гр. Гоце Делчев – с. Лъжница и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 06.50 ч. 07.20 ч., 12.10 ч., 14.15 ч., 17.30 ч.

2.10. Договор № 55/ 13.06.2020 г.
Договорът е сключен на основание чл.20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки за срок от 10 години.
Превозвач: „МАР-ТО АМ“ ООД гр. Гоце Делчев, ЕИК: 205402688.
Вид и обхват на обществения превоз: Изпълнение на автобусни линии:
гр. Гоце Делчев – с. Делчево и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 07.30 ч.
гр. Гоце Делчев – с. Попови ливади и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 08.00 ч. гр. Гоце Делчев – с. Попови ливади и обратно, МР час на тръгване от гр. Гоце Делчев: 17.00 ч.

3.Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива превози /съгласно чл. 71, т. 3 от Наредбата/

3.1. Общо размер компенсации и субсидии:
3.1.1. Компенсации за безплатен превоз на ученици по чл. 19, т. 8 от ЗАП: 524 972,62 лв.
3.1.2. Компенсации за безплатни / намалени цени пътувания –114 493,76 лв.
3.2. Размер компенсации, изплатени на превозвачи:
3.2.1. КАР ТРАНС ГД ООД – 51 536,15 лв.
3.2.2. ЕТ ХАРАЛАМПИ СТАНЧЕВ-ХАРИ-МАРИЯ СТАНЧЕВА – 114 471,14 лв.
3.2.3.МОМИНА КУЛА ООД – 51 549,96 лв.
3.2.4. ИБО ТРАНС ООД – 29 282,00 лв.
3.2.5. БУКОВЯН ЕООД – 14 608,90 лв.
3.2.6. ЕТ ЛАЗАР ЛЯСКОВ-БОЖИДАР ЛЯСКОВ – 26 234,95 лв.
3.2.7. ЕТ ШАБАН АШИРКОВ – 35 114,96 лв.
3.2.8. МАР-ТО АМ ООД – 69 880,94 лв.
3.2.9. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 19 685,00 лв.
3.2.10. ПОПОВ ГМ ЕООД – 17 287,98 лв.
3.2.11. ЕТ АГБ-АНГЕЛ БАТАЛОВ – 60 125,68 лв.
3.2.12. АЛБЕК 90-БЕКЯРОВИ И СИЕ СД – 17 562,56 лв.
3.2.13. ТРАНС-БЕБО ЕООД – 41 837,94 лв.
3.2.14. ЕТ БЕСИ-ЦАНКО ПИЛЬОЕВ – 73 783,64 лв.
3.2.15. ЕТ ИСМЕТ РОЛЕВ – 36 292,50 лв.
3.2.16. ДЕСИ-2013 ЕООД –29 626,92 лв.
3.2.17. ВИВЕЛ-В.В. ЕООД – 6 132,00 лв.
3.2.18. ЕТ ВЕЛИТРАНС-ВЕНЕЛИН ХАДЖИЕВ – 16 801,16 лв.
3.2.19. ЛЯСКОВ-77 ЕООД – 27 634,00 лв.
3.3. Размер субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградски и междуселищния транспорт – 99 982,00 лв.
Прикачени файлове:
отвори | свали - ОТЧЕТ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА-2022.pdf (213.5 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.