На основание чл. 15, т.1 и т.3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до Решение № БД-ЕО-27/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РУСО) Гоце Делчев, за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2021 – 2028 г., област Благоевград с възложител: РУСО отпадъците Гоце Делчев, област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.


Дата на обвяване: 16.03.2023 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - PDF_РУСО_16_03_23.pdf (2.46 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.