Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40м. в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39, местност Тумбите, с. Баничан, с Възложител: ЗП „Сане Ибраим Грошар“

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм и доп ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40м. в поземлен имот с идентификатор 02600.25.39, местност Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград.“ с Възложител: ЗП „Сане Ибраим Грошар“. считано от 13.02.2023 год.
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.
Прикачени файлове:
отвори | свали - investicionno.pdf (137.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.