На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 и чл. 92 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги заповед № 1012/ 02.12 .2022 г. на кмета на Община Гоце Делчев

ОБЩИНА ГОЦ Е ДЕЛЧЕВ
О Б Я В Я В А :
За предоставяне на външен доставчик управлението на следните социални услуги: социална услуга за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” - информиране и консултиране, общностна работа, застъпничество и посредничество, подкрепа на трудови умения, терапия и рехабилитация на територията на Община Гоце Делчев, с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Паул Ленц № 1
Прикачени файлове:
отвори | свали - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЦСРИ.doc (1.05 MB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.docx (16 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.doc (63.5 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 3.xls (55.5 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ.docx (21.2 KB)
отвори | свали - ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ДЕКЛАРАЦИЯ.docx (22.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.