Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на

Публикувано от Администратор 
На основание чл.6, ал.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС ), община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни, автономна фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия на покрива на ново изградените сгради с мощност до 90 киловата, хидропонна система за покълване на житни култури, система за производство на фураж от зърнени храни в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград.“ и „ Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград “ и „с Възложител: „АГМ-Милев“ ЕООД .
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обявяване :10.10.2022г.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45822101014410_compressed (2).pdf (2.93 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.