Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев

Публикувано от Администратор 
В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед на Заповед № РД-07-154/04.08.2022г., допълнена със Заповед № РД-07-154-01/15.08.2022г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земедeлски земи/трайни насаждения за стопанската 2022/2023 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гоце Делчев , област Благоевград ще се проведат в сградата на Общинска служба земеделие, както следва:
На 02.09.2022г. от 10:00 ч. – за землищата на гр.Гоце Делчев ,с.Мосомище , с.Борово , с.Баничан , с.Господинци ,с.Корница община Гоце Делчев , област Благоевград.Симеон Гърнев: (П)
Председател на комисия по Заповед № РД-07-154/04.08.2022г., допълнена със Заповед № РД-07-154-01/15.08.2022г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

28.08.2022г.Последна редакция от 2022-08-29 16:20.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.