Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА ДО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.64.10 И 17395.64.12 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публикувано от Администратор 
О Б Я В Л Е Н И ЕВъв връзка с изграждане на улица до поземлен имот с идентификатор 17395.64.10 и поземлен имот с идентификатор 17395.64.12 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, съгласно приет и одобрен подробен устройствен план с Решение № 62/13.02.2020г. на Общински съвет град Гоце Делчев и на основание чл.21, ал.1, чл.22, ал.3 и ал.5 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост Община Гоце Делчев обявява, че ще извърши отчуждаване, както следва:

1. За изграждане на улица с о.т.299д – о.т.299и в гр.Гоце Делчев, на 98 /деветдесет и осем/ квадратни метра от поземлен имот с идентификатор 17395.64.4 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, от наследниците на Борис Андонов Коршумов, срещу заплащане на парично обезщетение, в размер на 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ лева.


ВЛАДИМИР МОСКОВ
Кмет на Община Гоце Делчев
Прикачени файлове:
отвори | свали - zapoved 749.pdf (55.9 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.