Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК


Днес 17.06.2022г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:
Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:


1. ЛИНДА РАФАЕЛОВА ХАЛЕВА , изготвен АУЗД от №535,536,537/11.06.2021г.;
2. НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ АНГЕЛАКОВ, изготвен АУЗД № 553/16.06.2021г.;
3. ИВАН ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ ,изготвен АУЗД№ 556/17.06.2021г.;
4. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЮХКОВ ,изготвен АУЗД № 557,558/17.06.2021 г.;
5. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГУЩАНОВ ,изготвен АУЗД№559/17.06.2021г;
6. ХРИСТО КОСТАДИНОВ ДИРЕКОВ , изготвен АУЗД №572.573/17.06.2021г.;
7. АНДОН АНДРЕЕВ КОРЧЕВ , изготвен АУЗД №584/29.06.2021г.;
8. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ПУЛЕВ, изготвен АУЗД № 602,603/01.07.2021г.;
9. ЕЛЕНИ СПИРИДОН ПАПАГИАНИДУ, изготвен АУЗД № 624/02.07.2021г.;
10.ИЛИЯ БОЖИДАРОВ ПЕНКОВ, изготвен АУЗД №628,629/02.07.2021г.;
11.ЗАХАРИ НИКОЛОВ СИНАНОВ ,изготвен АУЗД № 637,635/25.05.2021г.;
12.СТОИЛ ИВАНОВ ТУПАРОВ , изготвен АУЗД №639,640/05.07.2021г.;
13.АЛЬОША ФИЛИПОВ КАМБУРОВ, изготвен АУЗД № 646,647,648/06.07.2021г.;
14. ВАСИЛКА СИМЕОНОВА ГРИГОРОВА, изготвен АУЗД № 655/06.07.2021г.;
15. ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ, изготвен АУЗД №660/06.07.2021г.;
16. ИЛКО КИРИЛОВ ИЛИЕВ, изготвен АУЗД № 669/07.06.2021г.;
17.КОСТАДИН БОРИСОВ МАВРОДИЕВ,изготвен АУЗД№676/07.07.2021 г./;
18.ИВАН ВАСИЛЕВ ХАЛЕВ,изготвен,АУЗД №683/07.07.2021г.;
19.ВИХРА КИРИЛОВА ХАДЖИЕВА, изготвен АУЗД №713/12.07.2021г.;
20. РУМЕН ДЕЯНОВ ПЕХЛИВАНОВ, изготвен АУЗД №731/15.07.2021г.;
21.ТАНАСИОС ГЕОРГИОС ЗАФИРОПОЛУС,изготвен АУЗД №736/15.07.2021г.;
22.БОЖИДАР РУМЕНОВ КОЗАРЕВ,изготвен АУЗД№738/16.07.2021 г. ;
23.ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА, изготвен АУЗД№740/16.07.2021 г.;
24.ВЕНЕРА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА, изготвен АУЗД№742/16.07.2021 г.;
25. ЛАЗАР ЛЮБЕНОВ ТЮЛЕВ ,изготвен АУЗД №744,745/16.07.2021 г.;
26.ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КЕКОВА, изготвен АУЗД№747/16.07.2021г.;
27.АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА МАНДУХОВА, изготвен АУЗД№748/16.07.2021г.;
28.ТОДОР АСПАРУХОВ ПАНАЙОТОВ, изготвен АУЗД№750/16.07.2021 г.;
29.ПЕТРОГИЯНИС АНТОНИОС ГЕОРГИОС,изготвен АУЗД№562/17.06.2021 г.;
30. ОРХАН НАЗМИЕВ САЛИМОВ , изготвен АУЗД№6705002762-1/16.10.2020 год..;


Съобщението е поставено на: 17.06.2022г.

Подписи: 1.Петър Гемеджиев Специалист МДТ……….
/име и длъжност/

2.Вайде Садидин Топлева Специалист контрол приходи МДТ…….
/име и длъжност/
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.