На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – Отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград”, с възложител „БЕТОН“ ЕООД.
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 06.06.2022 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45822060609240.pdf (1.52 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.