На основание чл.37и, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.
Настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от публикуването му пред Районен съд гр.Гоце Делчев. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
Прикачени файлове:
отвори | свали - protokol 37i ZSPZZ-2022.pdf (417.8 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.