Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата – 1“ в землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев.“ с Възложител: „РИД“ ЕООД

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (посл. изм. и доп. ДВ бр.67/23.08.2019г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата – 1“ в землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев.“ с Възложител: „РИД“ ЕООД
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 29.11.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - Scan_20211129.pdf (1.56 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.