Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до информация по Приложение № 2 за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45 в местност, с Възложител: Интерпред Партнер АД

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 6, ал. 10 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45 в местност Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: Интерпред Партнер АД

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45821112316380.pdf (1.47 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.