Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължени

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 08.11.2021г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. Димитринка Любомирова Атанасова , изготвен АУЗД № 753/24.06.2020г.;
2. Георги Ангелов Червенков , изготвен АУЗД № 751/24.06.2020г.;
3. Георги Янков Янев , изготвен АУЗД № 740,739/23.06.2020г.;
4. Злака Любенова Лефтерова, изготвен АУЗД № 736/23.06.2020г.;
5. Огнян Асенов Димитров , изготвен АУЗД № 714/19.06.2020г.;
6. Костадин Димитров Мангушев, изготвен АУЗД №715/19.06.2020г.;
7. Атанас Борисов Алмишев , изготвен АУЗД №717/19.06.2020г.;
8. Иван Атанасов Димитрайков , изготвен АУЗД № 706/19.06.2020г.;
9.Янка Костадинова Мардова, изготвен АУЗД № 702/18.06.2020г.;
10.Георги Иванов Сугарев , изготвен АУЗД №705/18.06.2020г.;
11.Атанас Любомиров Мушев , изготвен АУЗД № 701/18.06.2020г.;
12.Георги Иванов Тупаров, изготвен АУЗД №692/18.06.2020г.;
13. Валерия Николова Миховска, изготвен АУЗД № 694/24.06.2020г.;
14. Костадин Василиев Лиманов, изготвен АУЗД № 775/30.06.2020г.;
15.Писана Костова Ламбова, изготвен АУЗД №769/25.06.2020г.;
16.Христо Кръстев Жбантов , изготвен АУЗД № 759/25.06.2020г.;
17.Александър Георгиев Мандажиев, изготвен АУЗД № 797/01.07.2020г.;
18. Димитрия Петрова Димитрова, изготвен АУЗД № 790/30.06.2020г.;
19.Илия Георгиев Ламбов , изготвен АУЗД № 799/01.07.2020г.;
20.Иванка Гавраилова Крумова , изготвен АУЗД № 800/01.07.2020г.
21.Димитър Петров Льондев,изготвен АУЗД№803/01.07.2020г.
22.Георги Костадинов Хаджиев,изготвен АУЗД№816/02.07.2020г.
23.Васил Иванов Халев ,изготвен АУЗД№828/03.07.2020г.
24.Йоанна Георгиева Димитрова,изготвен АУЗД№830/03.07.2020г.
25.Асен Бисеров Пирков,изготвен АУЗД №831/03.07.2020г.
26.Росица Кирилова Чолева,изготвен АУЗД№850/07.07.2020г.
27.Катя Иванова Коджебашева,изготвен АУЗД№851/07.07.2020г.
28.Николай Любомиров Бараков,изготвен АУЗД№836/03.07.2020г.
29.Димитър Иванов Йондев,изготвен АУЗД №848/06.07.2020г.
30.Иван Владимиров Тамахкяров ,изготвен АУЗД№857/07.07.2020г.Съобщението е поставено на: 08.11.2021г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.