Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година,

Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с процедура по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година
Прикачени файлове:
отвори | свали - 72 Гоце Делчев.XLSX (38.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.