Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 14.09.2021г., Петър Гемеджиев – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. Гюлезар Сюлейманова Бекирова , изготвен АУЗД № 560/27.05.2019г.;
2. Иван Георгиев Стоев, изготвен АУЗД № 569,570/30.05.2019г.;
3. Шукри Шукри Шериф, изготвен АУЗД № 574/30.05.2019г.;
4. Емел Шефкет Кърджали, изготвен АУЗД № 602/05.06.2019г.;
5. Елза Христова Сарандева, изготвен АУЗД № 616/06.06.2019г.;
6.Мария Димитрова Костадинова, изготвен АУЗД № 625,626/10.06.2019г.;
7. Валентина Илиева Тодорова, изготвен АУЗД № 633/10.06.2019г.;
8. Кирилка Илиева Павлова, изготвен АУЗД № 640,641/11.06.2019г.;
9.Бойко Юриев Кубалищалиев, изготвен АУЗД № 644/11.06.2019г.;
10.Спирия Иванов Рунтев, изготвен АУЗД №670/14.06.2019г.;
11. Пламен Илиев Бояджиев, изготвен АУЗД № 672/17.06.2019г.;
12. Ава Бекир Уруч, изготвен АУЗД №677/17.06.2019г.;
13. Валентин Костадинов Стойчев, изготвен АУЗД № 690/18.06.2019г.;
14. Николина Асенова Тодорова, изготвен АУЗД № 698/24.06.2019г.;
15. Румен Георгиев Бекяров, изготвен АУЗД № 708/24.06.2019г.;
16. Васил Великов Кираджиев, изготвен АУЗД № 713/25.06.2019г.;
17.Адрияна Стоянова Романска, изготвен АУЗД № 722/25.06.2019г.;
18. Валентина Атанасова Назлиева, изготвен АУЗД № 726/25.06.2019г.;
19. Костадин Спасов Караиванов, изготвен АУЗД № 732/27.06.2019г.;
20. Георги Крумов Пулев, изготвен АУЗД № 745/14.08.2019г.
21.Фатме Боянова Джилдова, изготвен АУЗД№750/20.09.2019г.
22.Антония Асенова Гъндева, изготвен АУЗД№752/20.09.2019г.
23.Асен Костадинов Шишков, изготвен АУЗД№754/20.09.2019г.
24.Елена Янакиева Костова, изготвен АУЗД№757/20.09.2019г.
25.Ивайло Иванов Серкеджиев, изготвен АУЗД №762/24.09.2019г.
26.Деяна Цветанова Червенкова, изготвен АУЗД№770/24.09.2019г.
27.Орлин Атанасов Сарачев, изготвен АУЗД№776,777/25.09.2019г.
28.Милчо Пламенов Ряхов,изготвен АУЗД№782/25.09.2019г.
29.Илияна Спасова Маламова, изготвен АУЗД №958/05.12.2019г.
30.Николай Димитров Славков, изготвен АУЗД№979-986/10.12.2019г.


Съобщението е поставено на: 14.09.2021г.


Подписи: 1………………………………….
/име и длъжност/

2………………………………….
/име и длъжност/Съобщението е свалено на :……....2021г.


Подписи: 1………………………………….
/име и длъжност/

2………………………………….
/име и длъжност/
ПЕТЪР ГЕМЕДЖИЕВ
Специалист отдел МДТ
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.