Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча по улица между о.т. 193 и 196 в кв.46 и 47“ с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград” с Възложител: Община Гоц

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча по улица между о.т. 193 и 196 в кв.46 и 47 с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград” с Възложител: Община Гоце Делчев.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.Дата на обвяване: 30.08.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - podporna stena Tufcha.pdf (583.3 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.