На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ м/у о.т. 100-150 и 149-151 - р.Марево, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с Възложител: Община Гоце Делчев.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград.

Дата на обвяване: 30.08.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - podporna stena Kornitsa 100.pdf (583.2 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.