Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Съобщение по чл. 32 от ДОПК, във връзка с протокол №1 по чл.32, ал.2 от ДОПК и протокол №2 по чл.32, ал.2 от ДОПК за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения.

Публикувано от Администратор 
Днес 14.07.2021г. Петър Димитров Гемеджиев – специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с протокол №1 по чл.32, ал.2 от ДОПК и протокол №2 по чл.32, ал.2 от ДОПК поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства,данък недвижими имоти ,такса битови отпадъци ,дължими от следните данъчно задължени лица:

1.„АКЦЕНТ“ ЕООД , изготвен АУЗД №91/09.01.2019г.
2. „МАДДИ КАРНИ „ООД“ изготвен АУЗД №96/10.01.2019г.
3. „И. С. ТЕХ СОЛУШЪНС „ЕООД изготвен АУЗД № 97/10.01.2019г.
4. „МЕТАНЛ УУД“ЕООД изготвен АУЗД102/10.01.2019г.
5.„ХИДРОГЕОИНЖЕНЕРИНГСАРАЦИДИС“изготвенАУЗД№ 10,111/10.01.2019г.;
6. „КАПМАТ „ООД изготвен АУЗД №116/10.01.2019г.
7. „АРТЕ СТОУН“ ООД изготвен АУЗД №121/14.01.2019г.
8. ДИМИТЪР БОРИСОВ МАЛИНОВ изготвен АУЗД № 183,184/23.01.2019г.
9.АЛЮШ АЛЬОШЕВ БАЙРЯКОВ изготвен АУЗД №197/30.01.2019г.;
10.ДЕСИСЛАВА ЮЛИЯНОВА МИЦУРЕВА изготвен АУЗД №239/12.02.2021г. 11. ИЛИЯН АСПАРУХОВ САРАНДЕВ изготвен АУЗД №276/14.02.2019г.
12. ПАНТАЛЕЙ НИКОЛАЕВ ГЕМОВ изготвен АУЗД № 319,320/19.02.2019г.
13. РУМЕН СТОЯНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ изготвен АУЗД № 339/05.03.2019г.;
14.ТОДОР ЗДРАВКОВ ПАВЛОВ изготвен АУЗД №351,353/18.03.2019г.;
15.НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ изготвен АУЗД №359/18.03.2019г.;
16. РОСЕН АСЕНОВ АМЗОВ изготвен АУЗД № 368,369/19.03.2019г.;
17.АНГЕЛ СИМЕОВОВ КИСЬОВ изготвен АУЗД № 375/22.03.2019г.;
18. ИБРАИМ ИБРАИМ ГЮНДЖИ изготвен АУЗД №375/22.03.2019г.
19. ЖИВКО ИВАНОВ МАРКОВ изготвен АУЗД №380/26.03.2019г.
20. ЛЕТИФ МУСТАФОВ БЯЛЕВ изготвен АУЗД № 434/04.04.2019г.
21. ФАТМЕ МЕХМЕД ХАДЖИ изготвен АУЗД № 435/04.04.2019г.
22. МУСТАФА МУСТАФА БЯЛКОВ изготвен АУЗД № 474/13.05.2019г.;
23.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА изготвен АУЗД № 475/13.05.2019г.
24.АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДЕЛИИВАНОВ изготвен АУЗД №480/13.05.2019г.
25. АНЕТА РАЙЧЕВА КАМБУРОВА изготвен АУЗД № 485/13.05.2019 г./.
26. КРАСИМИР АСЕНОВ РАЙКОВ изготвен АУЗД № 488/13.05.2019 г./.
27. ЧАВДАР АТАНАСОВ СОФТОВ изготвен АУЗД №529/17.05.2019г./.
28. КИРИЛ КРАСИМИРОВ ДЕДОВ изготвен АУЗД №534/20.05.2019 г./.
29.ДИМИТЪР БОРИСОВ ПЕЛТЕКОВ изготвен АУЗД №553,554,555/27.05.2019г./.
30.МАРКО ПЕТРОВ МАРКОВ изготвен АУЗД №556/27.05.2019 г./.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.