Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителство и събаряне на площадки разположени на територията на област Благоевград”, с възложител „БЕТОН“ ЕООД

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 4, ал. 2 (изм и доп ДВ бр.3/05.01.2018г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Гоце Делчев, осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителство и събаряне на площадки разположени на територията на област Благоевград”, с възложител „БЕТОН“ ЕООД.
Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 18.06.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - OVOS-17.06.2021.pdf (6.16 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.