Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1, местност „Ташков мост“

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до информация за искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1, местност „Ташков мост“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград„ , с възложител: Кръстю Петров Майсторов.
Становища, констатации, мнения и възражения за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок от датата на обявяване до Директора на РИОСВ – Благоевград и кмета на община Гоце Делчев.

Дата на обвяване: 14.06.2021 год.
Прикачени файлове:
отвори | свали - SKM_C45821061410410.pdf (3.55 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.