Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 24-00-180/13.05.2021 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 62а, ал.2 от Закона за водите, Община Гоце Делчев осигурява 14-дневен обществен достъп, считано от 14.05.2021 г. до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-180/13.05.2021 г. с Възложител: кмета на Община Гоце Делчев.
Всички заинтересовани лица в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:
т. 2 - възразят срещу изменението на разрешителното.
т. 3 - предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград - п.к. 441.
Прикачени файлове:
отвори | свали - saobshtenie-Delchevska.pdf (1.94 MB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.