Уведомявам всички заинтересовани лица, че Дирекция „Национален парк Пирин” започва приемането на заявления за паша на територията на Парка в срок от 24 март до 9 април 2021 г.

Образец на заявление и указание за попълване могат да се получат в офисите на Дирекция „Национален парк Пирин“. Заявлението може да бъде изтеглено и от интернет страницата на Парка: www.pirin.bg

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, заявления ще се приемат в офиса на съответния парков участък, в Централния офис на Дирекция „Национален парк Пирин” в гр. Банско, ул. “България” № 4 или по електронен път на e-mail: dnp@pirin.bg.

Телефони за контакт на парковите офиси:

Д ”НП Пирин”– тел.: 0898 779943

ПУ“Вихрен” – тел.: 0899 866 402

ПУ“Безбог” – тел.: 0899 866 410

ПУ“Синаница” – тел.: 0899 866 430

ПУ“Каменица”– тел.:0899 866 423

٭Срокът за прием на заявления може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор Дирекция „Национален парк Пирин“
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.