Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Обществен достъп, считано от 10.12.2019 г., до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-440/08.12.2020г., с възложител: Управителя на „ВиК“ ЕООД, гр.Благоевград

Публикувано от Администратор 
На основание чл. 75 и във връзка с чл. 62а, ал.2 от Закона за водите, Община Гоце Делчев, осигурява 14-дневен обществен достъп, считано от 10.12.2019 г., до съобщение за публично обявяване на заявление с вх. № 24-00-440/08.12.2020г. с Възложител: Управителя на „ВиК“ ЕООД, гр.Благоевград по изменение на Разрешително № 41510355/02.04.2012 г. и продължено с Решение № ПО-01-10/17.01.2017 г., издадено от Директора на БД „ЗБР“ за водовземане от подземни води.

Становища, констатации, мнения и възражения, за инвестиционното предложение се подават в рамките на 14 дневен срок, от датата на обявяване, до Директора на Басейнова Дирекция.
Прикачени файлове:
отвори | свали - izmenenie ViK 122020.pdf (920.7 KB)
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.