Обратно към сайта
Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Съобщение по чл.32 от ДОПК до заинтересованите лица във връзка с изготвени актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения- 18.11.2020 г.

Публикувано от Администратор 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПКДнес 18.11.2020г., Янка Петрова Николова – Специалист отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев и във връзка с Протокол № 1 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК и Протокол № 2 по чл. 32, ал. 4 от ДОПК, поставих следното съобщение на информационното табло в община Гоце Делчев за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения:

Данък върху превозните средства, данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, дължими от следните данъчно задължени лица:

1. „АЛКИ ТРАНС“ ЕООД, изготвен АУЗД № 371/19.11.2018г.; АУЗД № 372/19.11.2018г.; АУЗД № 791/05.11.2019г.; АУЗД № 792/05.11.2019г.; АУЗД № 793/05.11.2019г.
2. „НИКА ГРУП“ ЕООД, изготвен АУЗД № 390/21.11.2018г.; АУЗД № 391/21.11.2018г.; АУЗД № 392/21.11.2018г.
3. „ДЖИ ЕМ ДЖИ - 17“ ЕООД, изготвен АУЗД № 405/22.11.2018г.; АУЗД № 406/22.11.2018г.; АУЗД № 407/22.11.2018г.; АУЗД № 408/22.11.2018г.; АУЗД № 409/22.11.2018г.
4. „ИНФАНТА СОЛЕЙ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 415/23.11.2018г.
5. „БУЛГАУТО РЕНТ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 438/27.11.2018г.; АУЗД № 439/27.11.2018г.; АУЗД № 440/27.11.2018г.; АУЗД № 441/27.11.2018г.; АУЗД № 442/27.11.2018г.; АУЗД № 443/27.11.2018г.; АУЗД № 444/27.11.2018г.; АУЗД № 445/27.11.2018г.; АУЗД № 446/27.11.2018г.; АУЗД № 447/27.11.2018г.; АУЗД № 448/27.11.2018г.
6. “ТРАНСДАРИЯ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 455/28.11.2018г.; АУЗД № 456/28.11.2018г.; АУЗД № 457/28.11.2018г.
7. „ЗЕЛЕН БОР 2010“ ЕООД, изготвен АУЗД № 458/28.11.2018г.
8. „R & H – ТРАНСПОРТ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 511/04.12.2018г.; АУЗД № 512/04.12.2018г.; АУЗД № 513/04.12.2018г.
9. ИВАНКА ИВАНОВА ГУЛГУДИНА, изготвен АУЗД № 606/13.12.2018г.
10. „М ФОРМА ГЪРМЕН“ ЕООД, изготвен АУЗД № 3/02.01.2019г.
11. „ХЕЛАС ПАРТС“ ЕООД , изготвен АУЗД № 18/03.01.2019г.
12. ДИМИТРИУС АНЕСТИС ТСЕКМЕЗОГЛУ, изготвен АУЗД № 23/03.01.2019г.
13. ТЕОДОСИЯ ЙОАНИС ЛЕМОНИДУ, изготвен АУЗД № 26/03.01.2019г.
14. НАНИЯ ПАСКУАЛЕ, изготвен АУЗД № 29/03.01.2019г.
15. „АСТЕРАС СИСТЕМ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 14/02.01.2019г.
15. „ТЕРМО - ТЕКСТИЛ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 47/04.01.2019г.
16. „СТИВ СЕЛИСА“ ЕООД, изготвен АУЗД № 49/04.01.2019г.; АУЗД № 50/04.01.2019г.
17. „АРТ ФАУНДРИ ВиП ТАСИС“ ЕООД, изготвен АУЗД № 52/07.01.2019г.
18. „ГЕОИМПЛАНТ“ ООД, изготвен АУЗД № 62/08.01.2019г.
19. „Т ШЪТ МАНИЯ“ ЕООД, изготвен АУЗД № 70/08.01.2019г.
20. „ПЕНЕЛОПЕ 1“ ЕООД, изготвен АУЗД № 73/08.01.2019г.
21. „ВАДИ КООПОРЕЙШЪН“ ООД, изготвен АУЗД № 74/08.01.2019г.
22. „УНИТРЕЙД - 2001“ ЕООД, изготвен АУЗД № 81/09.01.2019г.; АУЗД № 82/09.01.2019г.; АУЗД № 83/09.01.2019г.; изготвен АУЗД № 1267/28.12.2016г.; изготвен АУЗД № 1268/28.12.2016г.; изготвен АУЗД № 1269/28.12.2016г.Съобщението е поставено на: 18.11.2020г.
Съжаляваме, но нямате права да публикувате/отговаряте в този форум.